Catalònia

Portada del primer número de la segona època de la revista “Catalònia" (desembre del 1899)

© Fototeca.cat

Revista il·lustrada, de caràcter artístic i literari, publicada a Barcelona.

En la seva primera època (25 de febrer de 1898 — 31 de novembre de 1898) fou quinzenal i representà la continuació de L’Avenç . La dirigiren Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas i Carbó. Hi col·laboraren Raimon Casellas, Joan Maragall (que hi publicà Oda a Espanya i fragments de la versió d' Així parlà Zarathustra , de Nietzsche), Alexandre Cortada, Jaume Brossa, Santiago Rusiñol, Alexandre de Riquer, Ramon D. Perés, etc. Publicà també texts de Baudelaire, Maeterlinck i D’Annunzio traduïts al català. En una segona època (25 de desembre de 1899 — 24 de març de 1900), dirigida per Jaume Massó i Torrents, fou setmanal, amb una tendència més esquerrana, com demostren les col·laboracions de Gabriel Alomar, Pere Coromines i Joaquim Lluhí i Rissech.