Catalunya Música

Emissora radiofònica catalana dependent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals especialitzada en música.

Bé que la programació comprèn un ventall molt ampli de gèneres, estils i èpoques, des de la música simfònica fins al jazz, la música experimental, la tradicional, etc., la genèricament coneguda com a música clàssica conforma el gruix del repertori. Inicià les emissions el 10 de maig de 1987. El director del projecte i responsable de la seva posada en marxa fou Oleguer Sarsanedas, i el primer director Jesús Rodríguez Picó. Entre el 1990 i el 2006 participà en la redacció i edició de la Revista Musical Catalana. A part de la seva programació regular també duu a terme una intensa activitat en l’enregistrament i la transmissió en directe de concerts, temporades, cicles i festivals musicals. El 2009 ingressà a la Unió Europea de Radiodifusió, que li permetia accedir al sistema d’intercanvi de programes Musical Euroradio.