Catalunya Nova

Nova Catalunya

Part del Principat de Catalunya situada a ponent i al sud de la conca del Llobregat Catalunya Vella ).