Catalunya Ona Mitjana Ràdio

COMRàdio

Emissora radiofònica d’àmbit municipal de Barcelona.

Fou creada el 1995 pel Consorci de Comunicació Local, format per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació d’Emissores Municipals de Catalunya (EMUC).

Inicià les emissions en ona mitjana el 18 de setembre de 1995 i al febrer del 1996 començà a emetre's a través de la freqüència modulada. L’emissora ofereix programes elaborats des dels estudis barcelonins a la resta d’emissores municipals de Catalunya, que, alhora, aporten a la xarxa comuna els seus propis recursos informatius.

Actualment (2012) és formada per més de 120 emissores municipals associades, amb cobertura a la pràctica totalitat del territori català. Produeix anualment més de 15 000 hores de continguts originals i basats en la informació de proximitat i la participació.

La primera onada del 2012 de l’Estudi General de Mitjans (EGM) atorgà a l’emissora 52 000 oients diaris de dilluns a divendres, xifra que mantenia l’audiència de l’any anterior.

El 3 de setembre de 2012 canvià el nom pel de La Xarxa, ens que tenia com a projecte la inclusió de tots els mitjans de la diputació de Barcelona i coordinar totes les emissores de ràdio local associades.