Catalunya Social

Setmanari publicat a Barcelona (1922-36) amb un tiratge de dos mil exemplars.

Fou el resultat de la catalanització de l’entitat Acció Popular. Defensava, sovint polèmicament, allò que considerava la doctrina de l’Església, però era refractari a la uniformitat dels catòlics en política. N'era director Josep M. Gich, i redactor en cap, J.Civera i Sormaní; hi col·laboraven Ramon Rucabado, Jaume Raventós, Manuel de Montoliu, Josep M.Llovera, Lluís Carreras, Ferran Valls i Taberner i Antoni Griera, entre altres.