cataplexia

f

Estat caracteritzat per la pèrdua sobtada del to muscular, amb caiguda a terra, habitualment sense pèrdua de consciència, i de pocs minuts de durada.

La seva causa més usual són les emocions molt intenses i més rarament una narcolèpsia