categoria gramatical

f
Lingüística i sociolingüística

Categoria que es basa en els conceptes de forma i de significació gramaticals.

En un sentit més estricte, afecta determinades modalitats en les diferents classes de mots, com el gènere en els noms, etc.