catet

m
Matemàtiques

Cadascun dels costats que formen l’angle recte d’un triangle rectangle.