cateterisme

m

Conjunt de maniobres, realitzades amb un catèter, amb finalitat diagnòstica o terapèutica.