catxa

f

En els jocs d’atzar, fet d’envidar com si hom tingués bon joc per tal de provocar l’abstenció o la retirada dels contraris.