catxutxa

f
Indumentària

Gorra amb visera.

Les catxutxes foren utilitzades com a distintiu liberal durant el Trienni Constitucional (1821-23).