càvid

m
sing
Mastologia

Mamífer de la família dels càvids.