cefalexina

C16H17N3O4S
f
Química
Farmàcia

Antibiòtic bactericida semisintètic d’ampli espectre i hidrosoluble derivat de l’àcid 7-aminocefalosporànic.

És soluble en medi àcid, la qual cosa permet l’administració per via oral, i hom obté el màxim nivell plasmàtic al cap d’una hora. Aquest antibiòtic, com totes les cefalosporines, és efectiu en gran nombre d’infeccions, però cal reservar-ne l’ús a casos d’infecció greu, d’acord amb les dades de l’antibiograma.