cefalocordats
| cefalocordat

acraniats, leptocardis
m
Zoologia

Embrancament que comprèn metazous triploblàstics, celomats, deuteròstoms i epineures, i que juntament amb els urocordats constitueix el grup dels procordats.

Són animals marins, fusiformes i allargats, amb el cap no diferenciat (d’ací ve que rebin el nom d'acraniats). Tenen la boca voltada de cirrus, amb els quals recullen l’aliment. Les aletes imparelles, contínues, són simples replecs de la pell; no tenen aletes parelles. Una caracterísica fonamental del grup és l’existència del notocordi o corda dorsal, que s’estén a tot el llarg del cos i que és considerat com l’estructura ancestral de la columna vertebral dels veritables cordats; és persistent a l’estat adult, cosa que els diferencia dels urocordats. La faringe presenta diverses feses branquials. La corda nerviosa és situada en posició dorsal respecte al notocordi, i juntament amb la vesícula cerebral constitueix el sistema nerviós central. El tub digestiu és rectilini; la primera part és també respiratòria. En lloc de cor tenen alguns vasos contràctils. El sistema excretor és primitiu, constituït per 90 parells de nefridis. Els sexes són separats. Els productes sexuals són evacuats a l’exterior a través de la cavitat general i de l’espiracle. El desenvolupament és directe, i els joves són semblants als adults. Viuen enterrats a la sorra de les platges poc profundes. Llur distribució és àmplia, bé que no són gaire abundants. Aquest grup té una importància excepcional en l’explicació filogenètica dels vertebrats. El tipus representatiu de l’embrancament és l'amfiox.