cel·lobiosa

4-0-(β-D-glucopiranosil)-D- glucopiranosa, C₁₂H₂₂O₁₁
f
Bioquímica

Disacàrid resultant72800 de la hidròlisi de la cel·lulosa.

No és dóna lliure en la natura. És soluble en aigua i és reductor.