cèl·lula

f
Política

Element de base de certes organitzacions polítiques, amb un nombre restringit de membres que treballen en una mateixa empresa, viuen en un mateix barri, etc.

Durant molt de temps, hom l’aplicà sobretot a les organitzacions comunistes.