censor

m
Història

A l’antiga Roma, cadascun dels dos magistrats encarregats de fer el cens o el registre dels ciutadans i de llurs béns.

El càrrec fou establert el 443 aC (fins aleshores tenien aquesta funció els cònsols), i inicialment només ho podien ésser els patricis (els plebeus ho aconseguiren a partir del 351 aC). Encara que l’interval del cens era de cinc anys, els censors només exercien les funcions divuit mesos. La gran influència que adquiriren en el govern romà derivà en gran part del seu poder d’excloure de les funcions públiques els ciutadans segons llur comportament moral. A partir de Sul·la el càrrec perdé tota la seva importància.