Central Nacional Sindicalista

CNS (sigla)

Organisme provincial dels antics sindicats verticals de l’Estat espanyol, vigent del 1938 al 1976 ( Organización Sindical Española ).