Centre Acadèmic d’Escalada

CADE (sigla)

Secció del Centre Excursionista de Catalunya, fundat el 1942 per Lluís Estasen.

Aplega els practicants de l’escalada amb la finalitat d’estudiar les modernes tècniques i de divulgar-les. Els seus membres han dut a terme un gran nombre de “primeres”, especialment de Montserrat; ha impulsat notablement l’alpinisme femení. Inicialment es creà com a part de la secció de Muntanya del CEC, i a finals de la dècada de 1990 es constituí en secció autònoma. El 1943 organitzà el primer curs oficial d’escalada i publicà llibres com Escalada, d’Ernest Mallafré, i Escalada sobre roca, de Josep Ponte.