Centre Constitucional

Partit polític creat el 3 de març de 1931 per unificar l’acció de la Lliga Catalana i dels conservadors mauristes dins el conjunt de la política espanyola.

Disposava de la col·laboració d’altres grups conservadors i regionalistes a les Balears, al País Valencià i a Galícia. L’organització prevista era similar a la de la Lliga Catalana, amb una comissió d’acció política (formada pels antics ministres Francesc Cambó, Joan Ventosa, Gabriel Maura, Antonio Goicoechea, César Silió i Juan Armada, marquès de Figueroa) i un secretari. Intentava d’ésser una gran força política de centre. La proclamació de la República (14 d’abril de 1931) i la creació de la CEDA frustraren el partit, darrer intent de la Lliga Regionalista per intervenir en la direcció de la política espanyola.