centre d’atenció a la infància

m
Dret civil català

Institució pública o privada en la qual són acollits els menors desemparats que estan necessitats de protecció i educació efectiva.

La seva existència és regulada a partir de la llei catalana sobre mesures de protecció dels menors desemparats i l’adopció (1991). Hom hi aplica la mesura de protecció d’acolliment simple en institució. Són centres de règim obert, i el projecte educatiu ha d’estar elaborat d’acord amb el projecte marc aprovat per la Direcció General d’Atenció a la Infància. Hom els classifica en dos tipus: centres d’acolliment , de caràcter provisional, i centres residencials d’acció educativa , per als menors desemparats als quals s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució. D’aquests, als anomenats centres verticals hom hi acull menors desemparats de totes les edats.