Centre de Documentació Musical de Catalunya

Organisme creat per la Generalitat de Catalunya el 1983 amb l’objectiu de recuperar, conservar i posar a disposició del públic el patrimoni documental català de la música de totes les èpoques.

Instal·lat al Jardí dels Tarongers de Pedralbes, antiga residència del mecenes musical Josep Bartomeu i Granell , té una biblioteca amb més de 12.000 volums i una notable col·lecció de partitures originals, entre d’altres, d’E. Granados, E. Morera, els germans Lamote de Grignon, J. Altisent, J. Comellas, etc, així com un arxiu fotogràfic i de publicacions periòdiques. N'han estat directors Montserrat Albet (fins el 1993) i, fins el 2000, Salvador Pueyo. Des d’aquest any ocupà el càrrec Núria Portell. Després de ser clausurat, els seus fons passaren a la Biblioteca de Catalunya (2005).