centre de gravetat

baricentre
m
Física

Punt d’un cos on hom pot considerar concentrat el pes d’aquest.

En un camp gravitatori uniforme coincideix amb el centre de massa.