Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

CMRB (sigla)

Centre d’investigació bàsica i aplicada en el camp de la medicina regenerativa fundat l’any 2004.

És una fundació pública, el patronat de la qual està constituït per la Generalitat de Catalunya i el ministeri de sanitat. És emplaçat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), junt amb el Centre de Regulació Genòmic (CRG) i l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM). Juan Carlos Izpisúa Belmonte en fou el director des de la fundació fins el 2014, que fou substituït per Ángel Raya. Consta d’un banc de línies cel·lulars, dirigit per Anna Veiga, i d’un centre d’investigació en cèl·lules mare humanes i les seves aplicacions. Treballa amb la xarxa de bancs de preembrions humans congelats i amb universitats, hospitals i centres públics i privats d’investigació.