Centre d’Estudis Algueresos

Entitat cultural fundada a l’Alguer (1952) per a la conservació del català alguerès.

Ha estat presidida per Rafael Catardi (1952-61 i des del 1971) i per Antoni Simon-Mossa (1961-71). Promogué la publicació de Renaixença Nova (1960), organitzà els jocs florals de l’Alguer (1960 i 1961) i edità discs de cançons alguereses (1972).