Centre d’Estudis Demogràfics

Institució creada per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona el 1984 dedicada a la investigació i la formació d’especialistes en demografia.

Des de la seva creació Jordi Nadal i Oller n'és el president del consell de govern i Anna Cabré i Pla la directora. Disposa d’una base de dades i d’una biblioteca especialitzada. Dedica una especial atenció a la demografia de Catalunya; centres d’interès són també la població estatal i les migracions internacionals. Des del 1985 actua com un consorci amb entitat jurídica pròpia. Publica la col·lecció “Papers de Demografia” i, des del 1988, realitza cursos de postgrau.