Centre d’Influència Catòlica

CIC (sigla)

Associació religiosa fundada a Barcelona el 1950 per Maria Rosa Farré i Escofet.

Fins el 1970 tingué el nom de CICF perquè era exclusivament femenina. Ha organitzat actes d’espiritualitat, conferències i cursets adreçats a un públic divers, amb el propòsit de divulgar els corrents doctrinals del catolicisme de caràcter avançat i d’arrelament a Catalunya. Dedicat a la promoció cultural i professional de la dona, el CIC portà a la creació de la Institució Cultural del Centre d’Influència Catòlica.