Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya

Institució creada el 1980 pel departament de cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Creat amb l’objectiu de fomentar i revaloritzar els texts dramàtics clàssics catalans, garantir la presència dels grans texts dramàtics del teatre universal, així com l’acolliment de la producció dramàtica contemporània, tenia la seu al Teatre Romea, però desenvolupà la seva activitat en altres escenaris de les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Reus i Tarragona. Xavier Fàbregas i Surroca (1980-81) en fou el primer director, succeït per Hermann Bonnín i Llinàs fins el 1988. Des d’aleshores fins que s’integrà i es dissolgué en el Teatre Nacional de Catalunya (1998) ocupà el càrrec Domènec Reixach i Felipe .