Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionalitats

CIEMEN (sigla)

Associació cultural fundada per Aureli Argemí, inspirada originàriament en l’actitud que l’abat Escarré prengué en defensa dels drets nacionals catalans i de l’obertura de la problemàtica nacional catalana als altres països.

Actua a través de les seves seus legals de Milà (des del 1976), Cuixà (des del 1977) i Barcelona (des del 1978) i dels secretariats que va constituint en les nacions dependents. Els seus objectius principals són: treballar per tal de fer conèixer les realitats de les nacions encara no sobiranes, promoure el reconeixement dels seus drets nacionals i crear una xarxa de solidaritat prioritàriament entre aquestes nacions. Realitza la seva tasca mitjançant les pròpies revistes “Altres nacions” i “Minoranze” i les col·leccions de llibres que dirigeix ‘Ethnos’ i ‘Nationalia’. Fou, amb el PEN Club, organitzadora de la primera Conferència Mundial dels Drets Lingüístics (1996).