Centre National de la Recherche Scientifique

CNRS (sigla)

Institució pública creada el 1939, dependent del ministeri francès responsable de la recerca científica; s’encarrega de desenvolupar, orientar, coordinar i subvencionar investigacions científiques de tot tipus i de reunir informació sobre la situació científica.

Comprèn també l’INAG (Institut National d’Astronomie et de Géophysique) i l’IN 2 P 3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules). Primer organisme francès de recerca, comprèn tots els àmbits científics (seccions de física nuclear i de les partícules, matemàtica i física, física per a enginyers, química, ciències de la terra i de l’espai, ciències de la vida, ciències socials i humanitats, i diversos centres de documentació i de càlcul), i controla més de 1.500 laboratoris i centres d’investigació. El nombre d’investigadors és d’uns 10.000.