Centre National d’Études Spatiales

CNES (sigla)

Organisme francès coordinador i executor dels estudis espacials, creat el 1962.

S'ha dedicat principalment al desenvolupament i col·locació de satèl·lits artificials científics, tecnològics i d’aplicació, així com a impulsar el projecte europeu Ariane , a través de la seva filial Arianespace . A més de la seva participació en l’European Space Agency, té acords bilaterals de col·laboració tant amb els EUA com amb Rússia.