cep

m

Cep per a agafar animals

Nom d’uns altres instruments fets de dues peces que, en ajuntar-se, enclouen o fixen quelcom, per exemple, un parany per a agafar llops, guineus, etc.