cera perduda

f
Art

Dit del procediment emprat en escultura per a reproduir imatges en bronze.

El model, de material refractari, és recobert d’una capa de cera que és novament recoberta del mateix material que el model; consolidat el conjunt, hom hi aboca, per un orifici superior practicat al recobriment, bronze fos que desplaça la cera per un altre orifici inferior, i adopta, en solidificar-se, la forma buida del model inicial.