ceratoacantoma

m
Patologia humana

Tumor cutani benigne, freqüent en persones que s’exposen excessivament a la radiació solar.

La lesió consisteix en una pàpula petita i arrodonida, de color vermellós, que creix durant un o dos mesos fins que arriba a una grandària que oscil·la entre 1 i 2 cm, amb una zona central endurida per l’acumulació de ceratina. Un o dos mesos després d’haver arribat a la grandària màxima, el tap de ceratina de la zona central es desprèn i deixa al descobert una depressió en el tumor, moment a partir del qual comença una fase de regressió espontània, de durada variable, que dóna lloc al guariment total i que deixa una cicatriu lleugerament deprimida.