cercle d’Apol·loni

m
Matemàtiques

Lloc geomètric dels punts del pla tals que la raó de les distàncies a dos punts fixos és constant.