cercle de Göttingen

Escola filosòfica formada cap al 1907 a la Universitat de Göttingen entorn de la figura d’Edmund Husserl.

S'hi discutiren principalment qüestions de fenomenologia. El cercle es trencà al començament de la Primera Guerra Mundial quan E. Husserl es traslladà a la Universitat de Friburg.