cercle de Varsòvia

Escola lògica, amb seu a Varsòvia i Lwów (actual L’viv), desenvolupada sobretot entre la Primera Guerra Mundial i la Segona.

Els seus membres es caracteritzen per un estudi de la lògica moderna marcat per una tendència deductivista extrema i una inclinació al positivisme lògic o a l’empirisme científic. En són representants destacats, juntament amb Jan Łukasiewicz i el seu deixeble Alfred Tarski , Zygmunt Zawirski (1882-1948), Lenon Chwistek (1884-1944) i Stanislaw Leśniewski (1886-1939), així com Tadeusz Kotarbiński (1886-1981), preocupat també pels problemes de la teoria del coneixement i de la metodologia de les ciències. L’iniciador de l’escola fou pròpiament el vienès Kazimierz Twardowski (1866-1938), del qual foren deixebles quasi tots els anteriors durant la seva docència a la Universitat de Lwow (1895-1930).