cerebròsid

m
Bioquímica

Galactolípid que conté una molècula d’esfingosina unida en posició 1 amb un sucre, la galactosa, i també unida amb enllaç amídic a un àcid gras de pes molecular elevat.

Els cerebròsids no contenen fòsfor; es troben en quantitats notables en el cervell i en altres parts del sistema nerviós, especialment en la mielina. Llur funció és desconeguda, però hom suposa que és relacionada amb la transmissió de l’impuls nerviós.