cervina

Plantago coronopus (nc.), corniülls, pedrenca

f
Botànica

Planta herbàcia anual o biennal, de la família de les plantaginàcies, acaule, pubescent, de fulles pinnatipartides disposades en roseta basal i d’espigues compactes.

Pròpia de sòls argilosos calcigats i de terrenys salabrosos.