cetosa

f
Bioquímica

Osa la funció reductora de la qual és pseudocetònica, és a dir, que existeix en una forma heterocíclica amb un carboni primari semiacetàlic, en equilibri amb una forma cetònica acíclica ( aldosa ).