Charles Alerini

(?, segle XIX — ?, segle XIX)

Anarquista francès.

Participà a la Comuna de Marsella (1871). Fallida aquesta, es refugià a Barcelona, on, amb Paul Brousse i Camille Camet, creà el Comité de Propagande Révolutionnaire Socialiste de la France Méridionale (1873) i publicà el periòdic La Solidarité Révolutionnaire. Fou membre de l’Aliança de la Democràcia Socialista i representà la Federació Regional Espanyola de l’AIT al congrés de la Haia (1872) i al de Ginebra organitzat pels anarquistes (1873).