Charles Augustin de Coulomb

(Angulema, 14 de juny de 1736 — París, 23 d’agost de 1806)

Físic francès.

Enginyer militar, dirigí els treballs de fortificació a la Martinica, Rochefort i Cherbourg. Fou membre de l’Académie des Sciences (1784). En esclatar la Revolució (1789), abandonà els càrrecs públics i militars. La seva obra, agrupada en set memòries, conté els fonaments de la teoria electroestàtica i del magnetisme que més tard desenvoluparia Poisson donant-los llur forma matemàtica. En aquests treballs estudià la polarització i la noció de moment magnètic i formulà la llei de l’electroestàtica (llei de Coulomb).