Charles Babbage

(Teignmhouth, Devon, 26 de desembre de 1791 — Londres, 18 d’octubre de 1871)

Científic i matemàtic anglès.

Ensenyà a Cambridge (1828-39). Inventà una màquina computadora basada en el mètode de les diferències, que explicà a Observations on the Application of Machinery to the Computation of Mathematical Tables (1822). Observà la manca d’institucions científiques eficaces (Reflections on the Decline of Sciences in England), i això el portà a fundar la prestigiosa British Association for the Advancement of Science (1831). En On the Economy of Machinery and Manufactures (1832) analitzà les conseqüències socials de les innovacions tècniques; aquest treball influí sobre els principals científics socials i també sobre els principis d’organització de les empreses i la possibilitat d’experimentar-los i d’intercanviar-los. És considerat precursor de Frederick Winslow Taylor.