Charles Bell

(Edimburg, 1774 — Hallow Park, prop de Worcester, Anglaterra, 1842)

Metge escocès.

És autor de treballs bàsics sobre la fisiologia del sistema nerviós, entre els quals cal esmentar els que dedicà a la diferenciació de les arrels nervioses medul·lars en separar les motores, anteriors, de les sensitives, posteriors (llei de Bell).