Charles Cagniard de la Tour

(París, 31 de març de 1777 — París, 5 de juliol de 1859)

Físic i enginyer geògraf francès, baró de Cagniard de la Tour.

Estudià la ressonància, la vibració i l’acció de la calor i de la pressió sobre els líquids. Inventà la sirena (1819), i demostrà que el so és produït per vibracions regulars d’un medi líquid o gasós. Experimentà que, més enllà d’una certa temperatura, un líquid contingut en un recipient hermèticament tancat es pot transformar íntegrament en vapor. Determinà les temperatures i les pressions crítiques de l’èter i de l’alcohol.