Charles Horton Cooley

(Ann Arbor, Michigan, 1864 — Ann Arbor, Michigan, 1929)

Sociòleg nord-americà.

Postulà que la societat és un organisme biològic totes les parts del qual són interdependents i en el qual les persones només actuen fent que la imatge dels altres esdevingui la seva pròpia imatge. Distingí entre grups secundaris i primaris, entre els quals, afirmà, existia una cooperació molt estreta. Publicà, entre d’altres obres: Human Nature and the Social Order (1902), Social Organization (1909) i Social Process (1918).