Charles Moeller

(Brussel·les, 1912 — Brussel·les, 1986)

Teòleg i escriptor belga.

Professor a Lovaina (1956), com a especialista del concili II del Vaticà i des de la seva posterior activitat (sotssecretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe), fou un dels principals portaveus de l’aspiració a anivellar la teologia catòlica i el catolicisme amb la concepció contemporània del món. És autor de Littérature du XXe siècle et christianisme (1953-60) i L’homme moderne devant le salut (1965).