Charles Richet

(París, 26 d’agost de 1850 — París, 4 de desembre de 1935)

Charles Richet

© Fototeca.cat

Fisiòleg francès, fill d’Alfred Richet.

Juntament amb el seu col·lega de la Universitat de París, P.Portier, i amb independència de N.M.Arthus (que arribà a conclusions semblants al mateix temps), creà el concepte i el nom d’anafilaxi per a explicar tots aquells fenòmens de sensibilització provocats per la introducció d’un antigen que, en lloc de suscitar immunitat, deixa l’organisme en condicions de sofrir trastorns greus si es repeteix el contacte. Féu també valuosos estudis sobre la fisiologia del sistema nerviós i s’interessà per la metapsicologia. Rebé el premi Nobel de medicina l’any 1913.