Charlie Brown

Personatge del còmic «Peanuts» (1950) del dibuixant nord-americà Charles M.Schulz .