Chemnitz

Karl-Marx-Stadt (ant.)

Ciutat del land de Saxònia, Alemanya.

Situada al peu del vessant septentrional de les muntanyes Metal·líferes, a la vora del riu Chemnitz, és un nucli industrial i un centre de transports en expansió que treu profit de les properes conques d’hulla i de lignit: indústria tèxtil diversificada, química i metal·lúrgica i fabricació d’automòbils i de vehicles comercials.